BIOGRAFI AL-IMĀM AL-SUYŪṬĪ

May 02, 2015

AL-IMĀM AL-SUYŪṬĪ
al-Suyuthi
al-Suyuthi

Gusti Rahmat
Nama lengkap al-Suyūṭī adalah Abū al-Faḍl Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥman ibn al-Kamāl Abū Bakr ibn Uṡmān ibn Muḥammad ibn Khaḍar ibn Ayūb ibn Muḥammad ibn al-Syaikh al-Hamām al-Khuḍīrī al-Suyūṭī al-Miṣrī al-Syāfi‘ī. Imam al-Suyūṭī dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriyah.[1]

Pada usia lima tahun tujuh bulan al-Suyūṭī ditinggal wafat ayahnya. Dia tamat al-Qur’an dalam usia delapan tahun. Dia hafal banyak matan kitab dan menimba ilmu dari banyak guru. Guru-guru al-Suyūṭī terhitung mencapai 51 guru.[2]

Di antara guru dari al-Imām al-Suyūṭī adalah Taqī al-Dīn al-Syam al-Ḥanafī, Muḥy al-Dīn al-Kāfījī, ‘Abd al-Qādir al-Anṣārī, Syarf al-Dīn al-Manāwī, ‘Ilm al-Dīn al-Mulqīnī.[3] Al-Imām al-Suyūṭī juga memiliki guru-guru dari kalangan wanita. Mereka di antaranya adalah ­Ummat al-Khāliq (Umm al-Khair), Ummat al-Azīz binti Muḥammad ibn Yūnus al-Amānī, Umm al-Faḍl binti Muḥammad al-Maṣaryah, Umm al-Faḍl binti Muḥammad al-Qadsī, Umm Hān’ī Abī al-Ḥasan al-Hūrainī, Khadījah Abī al-Ḥasan ibn al-Mulqan, Fāṭimah binti ‘Alī ibn al-Yasar, Kamāliyah binti Muḥammad ibn Abī Bakr al-Marjānī, Nasywān binti ‘Abdullāh al-Kanānī, Hājar binti Muḥamamd al-Maṣriyah, Hājar binti Muḥammad al-Qudsī.[4]

Sedangkan murid-muridnya di antaranya adalah Muḥammad ibn ‘Alī al-Dāudī al-Mālikī, Muḥammad ibn Yūsuf al-Syāṣ al-Ṣāliḥī, ibn Ṭawwalūn, ‘Abd al-Qadīr al-Syāżilī.[5] Kepercayaan al-Imām al-Suyūṭī adalah mengikuti jalan salaf. Hal itu tercermin dalam kitabnya Tafsīr al-Jalālain. Sejak kecil al-Imām al-Suyūṭī sudah bermazhab Syāfi‘ī. Dia membaca dan menulis fikih Syāfi‘ī.[6] Al-Imām al-Suyūṭī menulis berbagai kitab fikih yang bernuansa mazhab Syāfi‘ī.

Al-Imām al-Suyūṭī banyak menulis buku. Buku-buku tersebut ada tentang tafsir, ilmu-ilmu al-Qur’an, hadis, fikih, dan yang lainnya. Karya-karya ilmiah Imam al-Suyūṭī disebutkan banyak sekali oleh pemeriksa (taḥqīq) kitab al-Durr al-Manṡūr Fī al-Tafsīr Bi al-Ma’ṡūr. Di antara karya-karya Imam al-Suyūṭī tersebut adalah:[7]

al-Durr al-Manṡūr Fī al-Tafsīr Bi al-Ma’ṡūr, Tafsīr al-Jalālain, al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān, Lubāb al-Nuqūl Fī Asbāb al-Nuzūl, Ādāb al-Mulūk, al-Āyāt al-Kubrā Fī Syarḥ Qiṣat al-Isrā’, al-Azhār al-Ghaḍat Fī Ḥawāsyī al-Rāwḍat, al-Asybāh wa al-Naẓ’ir.

Dia meninggal setelah menderita sakit selama tujuh hari dan meninggal di rumahnya di Rauḍat al-Miqyās.[8] Al-Imam al-Suyūṭī wafat pada malam Jum’at tanggal 19 Jumād al-Awwal tahun 911  H dan dikebumikan di Ḥawsy Qawṣūn.[9]

Lihat post lainnya di sini

[1] Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, Tafsir al-Jalālayn (Jakarta: Dār el-Kutub Islāmiyah, 2011), h. 8.
[2] Muḥammad Huseyn al-Żahabī, Tafsīr wa al-Mufassirūn jilid I (T.tp: Maktabat Muṣ‘ab ibn ‘Umayr al-Islamiyat, 2004) h.180.
[3] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Taḥbīr Fī ‘Ilm al-Tafsīr, I‘dād al-Ṭālib: Zuhayr Ḥammān ‘Ala Nūr (Sawdi: T.tp, 1983), h. 16-17.
[4] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī , al-Durr al-Manṡūr Fī al-Tafsīr Bi al-Ma’ṡūr, Tahqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Ḥasan al-Tarakīy, jilid I (Mesir: Markaz Hajr Lilbuḥūṡi wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyat wa al-Islamiyah, 2003), h. 29-31.
[5] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Taḥbīr Fī ‘Ilm al-Tafsīr, h. 18-19.
[6] Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Taḥbīr Fī ‘Ilm al-Tafsīr, h. 8.
[7] Lihat: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī , al-Durr al-Manṡūr Fī al-Tafsīr Bi al-Ma’ṡūr, jilid I, h. 35-54.
[8] Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥman ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, Tafsir al-Jalālayn, h. 8.
[9] Jalāl al-Dīn al-Suyūī, al-Itqān Fī ‘Ulūm al-Qur’ān jilid I, Tahqīq: Aḥmad ibn ‘Alī (T.tp: Dar al-Ḥadīṡ, 2002), h. 22.

You Might Also Like

0 comments