Topik Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X

July 08, 2018


Silabus Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X


PROGRAM STUDI IPA/ IPS, AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1
TEMBILAHAN - RIAU

A.     Identitas Mata Pelajaran 
Mata Kuliah                 : Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
Kelas                           : X (Sepuluh  )
Semester                      : I (Ganjil) dan II (Genap)
Guru                            : _____________, S.Th.I


B.     Tujuan
Peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan Islam;
Peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perkembangan dakwah Nabi Muhammad saw pada periode Makkah;
Peserta didik mampu menjelaskan bagaimana perkembangan dakwah Nabi Muhammad saw pada periode;
Untuk mengetahui sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin;
Untuk mengetahui bagaimana strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin.

C.     Topik Inti
SEMESTER GANJIL
1.      Pengenalan Mata Pelajaran dan Kontrak Belajar;
2.      Peradaban bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam
3.      Perkembangan dakwah Nabi Muhammad saw pada periode Makkah
4.      Perkembangan dakwah Nabi Muhammad saw pada periode Makkah

SEMESTER GENAP
1.      Sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin
2.      Strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin

D.    Referensi
Kementerian Agama Republik Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Pendekatan Saintifik K.13, Madrasah Aliyah Kelas X.
Dan buku-buku yang relevan dengan pembahasanYou Might Also Like

0 comments